domenica 23 dicembre 2012

Poesia siciliana...

Un servu, un jornu, stannu 'nta na chiazza prijava a Cristu 'n cruci e ci dicia: “Cristu lu me patruni mi strapazza mi tratta comu 'n cani ppi la via. Si piglia tuttu cu la so manazza mancu la vita mia dici ca è mia distruggila Gesù 'sta malarazza distruggila Gesù fallu ppi mia distruggila Gesù fallu ppi mia”. Tu ti lamenti ma chi ti lamenti pigghia lu bastuni e tira fora li denti. E Cristu ci rispunni di la cruci: “Chi forsi su spizzati li to' vrazza cu voli la giustizia si la fazza ca tantu nuddu la farà ppi tia. Si tu si omu e non si testa pazza ascuta bonu sta sintenzia mia ca ju 'nchiuvatu 'n cruci non saria s' avissi fattu zoccu dicu a tia ca ju 'nchiuvatu 'n cruci non saria”. Tu ti lamenti ma chi ti lamenti pigghia lu bastuni e tira fora li denti. "Malarazza", Lautari e Carmen Consoli.

Nessun commento: